Příspěvky

KAŽDÝ ČLEN PŘISPÍVÁ NA CHOD KLUBU ČÁSTKOU 300KČ NA ROK .

DÁL SE PLATÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY SVAZU : VYDĚLEČNĚ ČINNÝ 200 KČ, DĚTI  100 KČ