Změna názvu klubu

Dne 12.7.2016 jsme se přejmenovaly na Modelářský klub p.s. Dubí